Töihin Terhokotiin

SAIRAANHOITAJAN AVOIN TOIMI 

 

Terhokoti hakee sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen. Terhokodissa hoidetaan vaikeasti sairaita, kuolemaa lähestyviä ihmisiä ja tuetaan koko perhettä. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi moniammatillisessa työyhteisössä toimii palliatiiviseen lääketieteeseen erikoistuneet lääkärit ja joukko erityistyöntekijöitä. Lisäksi vapaaehtoiset antavat kiireetöntä aikaa potilaan ja läheisten tueksi.   

Sairaanhoitajalta odotetaan vahvaa kiinnostusta ja motivaatiota hoitaa kuolevia potilaita. Tarjoamme perehdytyksen työhön, työnohjauksen ja vankkumattoman tuen oppimiseen uudelle työntekijälle. Hakijalle on eduksi kokemus palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Työ on jaksotyötä, johon sisältyy ilta-, viikonloppu- ja yötyötä. Työvuorotoiveet pyritään ottamaan huomioon.  

Palkkaus määräytyy Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. 

  

Haku päättyy 4.2.2022 

Tehtävää koskevat tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen mirjasisko.anttonen@terho.fi