SAATTOHOIDON KOULUTUSPÄIVÄ TERHOKODISSA 20.3.2019 klo: 9 - 16

Hoitotyö saattohoidossa

  • Hoitopolku: Parantumattomasti sairaan hoitopolun hahmotus

 

Hoitolinjaukset ja -rajaukset

Potilaan siirtymisen tilanteet; lähettäminen ja vastaan ottaminen

Oirehoidon suunnitelman ja toteuttamisen periaatteet

Tunnetilanteen havainnointi, tulkinnat ja tuki

 

  • Kuolema lähestyy: Hoitotyön prioriteetit ja näkökulman muutokset kuoleman lähestyessä

 

Arjen rutiinit ja potilaskeskeisyys

Hoitotyö tukee potilaan tahtoa ja valmiuksia kohtaamiseen

  • Kuolema hoitotyössä: Ennakoinnin ja valmistautumisen merkitys hoitotyölle

 

Kohtaaminen saattohoidon eri vaiheissa

  • Ohjeistus ja perehdytys - yhteisön yhteistyö
  • Työyhteisön tunneilmaston merkitys eri näkökulmista
  • Surun ja luopumisen maasto: kokonaisvaltaisen hoitotyön merkitys tuen ja lohdun rakentajana

 

Olemme suunnanneet koulutuksen sinulle, joka kohtaat, tuet ja hoidat kuolevia ja hänen läheisiään erilaisissa ammatillisissa rooleissa.

 

Koulutuksemme perustuu pitkään saattohoidon kokemukseen.

Alustusten sekä keskustelujen avulla pyrimme yhdessä hahmottamaan saattohoidon tärkeimpiä periaatteita ja avaamaan niitä arjen työn näkökulmasta.


 Terhokodin kotisairaanhoidon lääkäri LL Leena Ahlströn alustaa saattohoidon periaatteita hoidon linjausten ja lääkkeellisen hoidon näkökulmasta, sekä yhteistyöstä muun potilasta tukevien hoitonen kanssa.

 

Kouluttaja Miia Salonen vetää koulutuspäivän.

Alustusten kautta liikutaan hoidon ja kuolevan tunnemaastoon ja sanoitetaan arjen perushoidon periaatteita. Kysymme, kuinka potilaan ja läheisen tukeminen sisältyy hoitajan asenteisiin ja siten hoitotyöhömme. Kuinka potilas hyötyisi hoitotyöstämme ja meistä hoitajista parhaiten.


 

PÄIVÄN OHJELMA

 

9 TERVETULOA, pienen aamupalan myötä siirrymme päivän aiheeseen

 

9:30 - 11:30 LL Leena Ahlström: Hoitopolkunäkemys: palliatiivisen ja saattohoidon hahmotus

Oirehoidon periaatteet ja ennakoiva toteuttaminen

Lääkkeellinen ja lääkkeetön hoito ja tuki potilaan hyvinvoinnille

 

11:30 - 12:30 LOUNAS

 

12:30 - 14 Miia Salonen: Kuolema lähestyy

Onnistunut saattohoito - kokonaisvaltainen hoitotyö

 

14 - 14:30 KAHVI

 

14:30 - 15:30 Kuolema hoitotyössä

Kuoleman läheisyys ja kuolema - hoitajan tehtävät

Kaikki kaipaavat kohtaamista tunteilleen

 

15:30 - 16 Yhteenveto päivästä

 

Päivän lopulla on mahdollisuus lyhyesti tutustua Terhokodin osastoon ja sen toimintaan.

 

Koulutuksen hinta on 120 €, sisältäen koulutuksen, mahdollisen materiaalin, aamupalan sekä iltapäiväkahvin.

Lounas on omakustanteinen.

 

Sitovat ilmoittautumiset kotisivun kautta.

Osoitekohtaan pyydetään laittamaan osoite, johon lasku lähetetään. Muita laskutustietoja voi lisätä viesti -osioon..

 

Miia Salonen, Terhokodin koulutus

miia.salonen@terho.fi

045 6138 933

Ilmoittaudu koulutukseen

SAATTOHOIDON KOULUTUSPÄIVÄ TERHOKODISSA 20.3.2019 klo: 9 - 16Laskutustiedot